Bemærk! Urban Future 2015 er desværre aflyst


Kære læser!


Som følge af manglende tilslutning til nedenstående arrangement er vi desværre nødsaget til at aflyse det. Allerede tilmeldte vil blive kontaktet direkte af os med henblik på refusion af tilmeldingsgebyr.


Med venlig hilsen

Mediehuset IngeniørenDen 28. maj byder Mediehuset Ingeniøren velkommen til årets teknologiske messekonference om udviklingen af fremtidens byer med deltagelse af og oplæg fra rådgivere, ingeniører, byplanlæggere og arkitekter. 

Messekonferencen sætter fokus på, hvordan vi skal udvikle vores byer, så de både er attraktive, lever op til behovet for grøn omstilling og er parate til klimaforandringerne. 

Ud over at blive opdateret med Danmarks mest spændende byudviklingscases og specialviden får deltagerne rig lejlighed til at netværke og debattere byudvikling med fagfæller.  


Urban Future-temaer i 2015:

Tilgængelighed
Byerne har en tendens til at fokusere på børn, sportsaktive og cyklister. Men vores byer er for alle, også dem, der f.eks. bare ønsker ro, plads til at stresse af, har behov for grønne områder, plæner til at sole sig eller at gå tur med hunden. Gaderum, byinventar og belægninger skal indrettes, så de er tilgængelige for alle borgere uanset deres behov og fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske funktionsevner. På dette spor fokuserer vi bredt på tilgængelighed og anvendelighed i byerne.


Klimatilpasning
Vil du som privat eller offentlig aktør være med til at undgå at spilde mange penge på uigennemtænkte tilpasninger af landskaber og byer mod havvandsstigning og ekstremvejr som stormflod, storm og skybrud? Så følg sporet på Urban Future om klimatilpasning, og lær af andres erfaringer med, hvad der virker, og som i tillæg kan bidrage med herlighedsværdi, når vejret arter sig. Og hør også fra kolleger med samme fagområde, hvordan man undgår for dyre eller ikke-holdbare løsninger.


Nudging
Samfundet står over for store udfordringer med resssourceforbrug, stigende sundhedsudgifter, fedmeepidemi og global opvarmning. Vi formår ikke altid at omsætte vores gode intentioner til handling. En ny tilgang kaldet 'nudging' kan i bedste fald løse en lang række af problemerne. Eksempler på nudging er fitnessredskaber ved busholdepladsen, grønne fodspor på fliserne hen til skraldespanden i byerne, skilte, der opfordrer til, at man tager trappen, og rygerbænke ude foran lufthavne.

txdvioawpf01
sfy39587stp17
sfy39587stp16