Vandforvaltning i helheder – tilpasning til mere vand i Aarhus

Temaspor: 

Klimatilpasning

I Aarhus er vandet en integreret del af byens vækst. Vandet er en ressource, som understøtter Byrådets arbejde med at skabe en mere grøn og blå by med korte afstande til spændende, rekreative områder. I oplægget præsenteres kommunens forebyggende indsats – en fysisk planlægning, som tager hensyn til fremtidens mere intense nedbør og højere vandstande. Desuden vises eksempler på udførte klimatilpasningsanlæg både i midtbyen og i forstæderne – anlæg som er væsentligt billigere end traditionelle regnvandsløsninger og som samtidig skaber herlighedsværdi. Hvilke erfaringer har vi opnået – og glemte vi lige noget i farten?

Mogens Bjørn Nielsen

Afdelingschef

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

LinkedIn

Website

Klik på billederne for at læse mere om deres oplæg

Talerlisten bliver løbende opdateret...